Kotkan Vapaaehtoinen Palokunta r.y.

Vuokraus­ehdot

06.02.2020

 1. Vuokra maksetaan vuokranantajan pankkitilille. Vuokraajan tulee olla oikeustoimikelpoinen, täysi-ikäinen henkilö tai yhteisö.


 2. Vuokraus sisältää tilavuokran, keittiön astioineen, tuolit ja pöydät siinä kunnossa kuin ne vuokraushetkellä ovat. Vuokralainen huolehtii käyttämiensä tilojen yleisestä siisteydestä vuokra-ajan päätyttyä. Tilojen on oltava vuokrauksen päättyessä samassa kunnossa kuin vuokra-ajan alkaessa, muutoin ennakkoon maksettua panttisummaa (150 €) ei palauteta. Pantin yli menevältä osalta tilojen siivouksesta ja kunnostuksesta laskutetaan vuokralaista toteutuneiden kustannusten mukaan.


 3. Vuokraajan avain: Haku ja palautus:
  Tilitoimistopalvelut Heidi Laakkonen Ky
  Gutzeitintie 10, 48100 Kotka
  Puh. (05) 212 491.

  Talon avaimen saa maksettua kuittia vastaan.


 4. Vuokrasopimus allekirjoitetaan ennen vuokrauksen alkamista. Vuokrasopimuksia on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.


 5. Ylivoimaisen esteen sattuessa vuokranantajalle (force majeure) on vuokranantajalla oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvollisuutta ja mahdolliset jo suoritetut maksut palautetaan vuokraajalle.


 6. Vuokranantajalla on oikeus keskeyttää tilaisuus ja/tai irtisanoa vuokrasopimus ilman määräaikaa, jos vuokratilaisuudesta aiheutuu vuokranantajalle, kiinteistölle tai ympäristölle haittaa tai vahinkoa. Tässä tapauksessa vuokralaiselta peritään koko vuokrasumma.


 7. Vuokralaisen juhlatilaisuus (melua ja häiriötä aiheuttava) tulee päättyä viimeistään klo 02:00.


 8. Vuokratiloissa yöpyminen on ehdottomasti kielletty.


 9. Vuokranantaja ei vastaa vuokratiloissa säilytettävästä omaisuudesta, eikä sille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Vuokra-ajan ulkopuolella ei vuokralainen saa ilman erisopimusta säilyttää omaisuuttaan vuokranantajan tiloissa.


 10. Jos vuokrauksen aikana kiinteistölle tai irtaimelle omaisuudelle aiheutuu vahinkoa, vastaa näistä vahingoista vuokralainen. Vahingoista on ilmoitettava vuokranantajalle. Kaikenlaisten kiinnikkeiden sekä naulojen asentaminen kiinteistönrakenteisiin on ehdottomasti kielletty. Avonaisten ulkotulien polttaminen on kiinteistön alueella ehdottomasti kielletty (arvokiinteistö, suuri tulipalovaara).


 11. Vuokranantaja ei aseta esteitä mahdolliselle alkoholin tarjoilulle vuokratiloissa, elleivät viranomaiset sitä kiellä.


 12. Jos varausta ei peruuteta kolmeakymmentä (30) vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, peritään koko vuokrasumma pantteineen vuokraajalta. Jos vuokraaja ei saavu ollenkaan paikalle, on vuokranantajalla oikeus laskuttaa koko vuokrasumma. Vuokra-ajan ylittämisestä peritään jokaista alkavaa tuntia kohti 60 euroa.


 13. Sähkön, veden ja kalusteiden vieminen kiinteistön ulkopuolelle ilman erillistä lupaa on kielletty.


 14. Vuokratilojen maksimihenkilömäärä on 220 henkilöä.


 15. Sekajätteet tulee viedä pussitettuna talon pihalla olevaan jätesäiliöön. Pihalla lisäksi jäteastiat pahville ja metallille. Jätteiden lajittelu kuuluu vuokralaiselle, muuten vuokranantaja perii lajittelujätemaksun vuokralaiselta.


 16. Vuokraajan ohjekansio löytyy kahvion seinältä.


 17. Säilytämme vuokrasopimuksia tietosuojalain edellyttämällä tavalla.


 18. Vuokranantaja pidättää oikeuden muuttaa vuokrausehtoja.