7 minuutin lähtövalmius

Hälytykset.

Kymenlaakson Pelastuslaitoksen kanssa vuonna 2017 uudistetun palokuntasopimuksen mukaisesti Kotkan VPK:lla on alle 7 minuutin lähtövalmiudessa pelastusyksikkö, jonka vahvuus on vähintään ryhmänjohtaja + kolme miestä (1+3).

Kuopion hätäkeskus hälyttää palokunnan ennalta määritetyn hälytysalue- ja kohdejaon perusteella tai erikseen päällystöpäivystäjän käskystä.

Yksikön käytössä on säiliösammutusauto KY 172, miehistöauto KY 177 ja vahingontorjunta-auto KY 179.

Hälytykset lähetetään Kuopion hätäkeskuksesta puhe-/ tekstiviesteinä hälytysosastoon kuuluvien puhelimiin.

Palokunnan oman järjestelmän avulla tiedetään, ketä ja kuinka nopeasti hälytykseen on tulossa.