Esittelyt, palovartiointi ja vaikka sateenteko

Palvelut

SADETTA TAI ESITTELYÄ VAILLA?

Muut palvelumme

Kotkan VPK:n ensisijainen tehtävä on palo- ja pelastustoimeen liittyvien tehtävien hoitaminen Kymenlaakson pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana.

Koulutus- ja harjoitusmielessä palvelemme kuitenkin myös monissa muissa tehtävissä. Tehtävästä riippuen tarjoamme palveluja vapaaehtoispohjalta tai kohtuullista korvausta vastaan.

Mukavimpia tehtäviä ovat valistustilaisuudet päiväkoti- ja koululaisryhmille. Erikoisempaa hommaa on sateen tuotanto, jos esimerkiksi elokuvassa tai musiikkivideossa tarvitaan myrskyisämpää säätä.

Palovartiointia ja valistusta

Esimerkkejä palveluista

  • Kalustoesittelyt ja valistustilaisuudet päiväkodeille ja kouluille
  • Kodin turvallisuuskoulutus ja alkusammutusopastusta eri ryhmille
  • Palovartiointi ja kokkovartiointi
  • Jälkivahingon torjunta
  • Yleisötapahtumien turvallisuus (pelastuslaitoksen määräyksestä)
  • Pihojen, parkkipaikkojen ja katujen pesu/huuhtelu
  • Alueiden kastelu ja vesisateet mainosten, elokuvien ja TV-sarjojen tuotannossa
Lisätietoja palveluistamme saat palokunnan päälliköltä.